Теакринът ли е новият кофеин?

Caffeine_vs_Theacrine

Пълната версия на статията на английски език, включваща преглед на наличната литература, подробно описание на изследването и неговите резултати, както и интерпретациите на автора, можете да прочетете, след като се абонирате за MASS Research Review – нещо, което препоръчвам горещо на всеки, интересуващ се от силовите спортове и науката около тях.

Автор: Ерик Трекслер
Превод: Владимир Новков

Кофеинът е много популярна хранителна добавка, както в сферата на спорта, така и като общ стимулант. Кофеинът обаче не е единственият пуринов алкалоид, блокер на аденозина. Теакринът е подобен по структура и може да има сходни приложения. Разгледаното изследване разглежда дали теакринът и кофеинът наистина имат сходни ефекти върху представянето.

Ерик Трекслер

Разгледано изследване: The Effects of a Caffeine-Like Supplement, Teacrine®, on Muscular Strength, Endurance and Power Performance in Resistance-Trained Men. Cesareo et al. (2019)

Ключови точки:

  1. Теакринът е структурно подобен на кофеина и има сходни свойства. Настоящото изследване разглежда ефектите върху силата, мощта, издръжливостта и субективните възприятия за налична енергия сред мъже, които имат опит в силовите тренировки при три условия: 300 мг. теакрин; 300 мг. кофеин; и комбинация от двете (150 мг. от всяко вещество);
  2. Нито едно от условията не показва статистически значими подобрения в силата, мощта или издръжливостта. Кофеинът (300 кг.) води до значимо повишаване в субективните възприятия за фокус, енергия и мотивация за тренировка, но нито теакринът, нито комбинацията между теакрин и кофеин не показват подобни резултати.
  3. В момента няма достатъчно доказателства, че бихте имали полза от замяната на кофеина с теакрин. Изследванията върху действията на теакрина обаче са в самото си начало, затова е необходимо изследване на повече методи на дозировка и време на приемане, преди да отхвърлим теакрина като цяло.

Изводи:

В момента има много малко изследвания, насочени към ефектите на теакрина върху представянето. На този етап данните показват, че добрият стар кофеин е достатъчно добър или дори по-добър, когато става дума за остри изменения в представянето. Също така не е ясно дали по-дългият период на полуразпад на теакрина е предимство за него и е необходимо по-задълбочено изследване на общите ефекти на веществото върху спортните постижения. В допълнение, необходими са повече изследвания, които да определят оптималните дози и време на приемане, както и да бъдат открити дали ефектите на теакринът намаляват с времето. Има доказателства, че ефектите на теакрина са поне подобни на тези на кофеина, но наличните изследвания не показват, че замяната на кофеина с теакрин биха довели до по-добри резултати.

close
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА SYNERGISTICMAN.COM

Не изпускай нито една статия!

Ще получавате само седмичен вестник. Никакъв спам 🙂