Генетика или практика? Природа или среда? Метаанализ дава отговор на въпроса

Image illustrating the difference between Nature and Nurture

Автор: Владимир Новков

Широко разпространено е мнението, че представянето и успехите в области като музика, спорт и игри е въпрос на достатъчни тренировки и практика, т.е. на съзнателно включване в структурирани дейности, създадени специално за подобряване на представянето в дадена област. Разгледаният метаанализ събира наличната научна информация по темата и дава отговор доколкото тренировките и съзнателната практика могат да обяснят различията в представянето различни области на живота.

Разгледано изследване: Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2014). Deliberate Practice and Performance in Music, Games, Sports, Education, and Professions: A Meta-Analysis. Psychological Science, 25(8), 1608–1618.

Ключови точки:

  1. В научната литература има два отговора защо много малко хора, които започват да свирят на цигулка, да практикуват спорт или интелектуални игри като шах достигат до професионално ниво. Единият е, че експертите се „раждат“, т.е. тренировките са необходими за достигане на високо ниво, но вродените способности определят границата на това, което човек може да достигне. Другият е, че експертите се „създават“, т.е. талантът или не съществува, или ефектът му върху представянето е засенчен от съзнателната тренировка или подготовка.
  2. Настоящият метаанализ включва 88 изследвания, 111 независими извадки, 157 измервания на размера на ефекта и общо 11,135 изследвания лица. Критериите за включване на изследване в анализа е наличност на една или повече активности, които да могат да бъдат определени като съзнателна тренировка; да включват количествено измерване на нивото на умение; да имат изчислен размер на ефекта; да са на английски език; и да използват хора като изследвани лица;
  3. Съзнателната подготовка или тренировка обяснява 26% от вариацията при игри, 20% при музика, 18% при спорт, 4% при образование и 1% при професии.

Изводи:

Резултатите от мета анализа не подкрепят идеята, че индивидуалните разлики в представянето могат да бъдат обяснени от различното ниво на практика и тренировка. Във всички области на живота, голямата част от разликата в представянето не може да бъде обяснена от тренировките и практиката, а подлежи на други фактори. Тези фактори могат да бъдат разнообразни – обща интелигентност (имаща сериозен ефект върху постиженията при музиката, шаха, академичните постижения и почти всяка професия), възрастта, при която човек започва дадена дейност (поради по-добра невропластичност в ранна възраст по подобие на това как децата научават чужд език по-лесно) и други генетични или епигенетични фактори, които са извън обсега на настоящия преглед. Интересно е да се отбележи, че ефектът от практиката е по-важен при дейности, които са по предвидими (като тичането) и по-нисък при такива, които изискват неструктурирана работа (като реакция в извънредни ситуации).

Интерпретация:

Означават ли резултатите от това изследване, че всички сме обречени да не можем да надскочим това, с което сме родени? Аз разглеждам нещата по следния начин: ако работите много усърдно и умно, може да качите своето ниво. Тоест, ако сте роден с малко талант за дадена дейност, можете да се развиете до средното ниво за нея. Ако имате средни генетични предразположености, можете да станете добър. Ако имате страхотни заложби, можете да станете сред елита в дадена дейност. Затова обичам да гледам световни първенства и олимпийски игри – независимо от последните разкрития в допинга, там са хората, които са с най-много генетични заложби, които едновременно с това са положили и най-много усилия. Тук е мястото да се отбележи, че Съзнателността, една от основите 5 области на психиката (т.нар. Големи 5) също се унаследява до някаква степен, а именно тя е тази, която ни помага да знаем колко усърден ще е някой в тренировките си. Именно затова за обикновения човек като мен и вас е най-добре да се състезава със самия себе си, защото така най-добре знаем дали имаме напредък. Ниво, което за някой е регрес, може да представлява неимоверен прогрес за нас. А в живота на отделния човек именно това е важното.

close
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА SYNERGISTICMAN.COM

Не изпускай нито една статия!

Ще получавате само седмичен вестник. Никакъв спам 🙂