Как пият кафе елитните спортисти и какво можем да научим от тях?

Caffeine coffee beans roasted

Автор: Владимир Новков

Кофеинът, както знаем, е една от субстанциите, които имат най-сериозен ергогенен ефект, видим при всички, които го употребяват. Досега обаче не е имало изследване, което да сравнява действието му при елитни спортисти и любители. Настоящото прави точно това. Резултатите са много интересни, особено от гледна точка на психологическите ефекти.

Разгледано изследване: Jodra, P., Lago-Rodríguez, A., Sánchez-Oliver, A.J. et al. Effects of caffeine supplementation on physical performance and mood dimensions in elite and trained-recreational athletes. J Int Soc Sports Nutr17, 2 (2020) doi:10.1186/s12970-019-0332-5

Ключови точки

  • Проведеното рандомизирано, контролирано и посменно изследване включва 8 елитни атлети и 10 любители. Изследваните лица провеждат две тренировки, преди които получават или ергогенни дози кофеин (6 мг. на килограм телесно тегло) или плацебо, след което са подложени на Wingate тест за измерване на максималната анаеробна сила. По време на теста атлетите докладват нивата на общо субективно натоварване (RPE) и на мускулно и сърдечносъдово субективно натоварване. Преди провеждането на теста, субетките попълват и скала за моментно настроение и скала за субективна жизненост.
  • Кофеинът води до повишаване на максималната сила и в двете групи. Само при елиптните атлети се проявяват статистически значини повишения на субективната представа за напрежение, жизненост и здравина.
  • Тези резултати потвърждават вече известните действия на кофеина като подходяща хранителна добавка преди тренировка, но също така показват различията в психологическата настройка между елитните атлети и спортите-любители

Психологическа интерпретация

от владимир новков

Понякога в научната литература излиза изследване, което представлява по-голям интерес за друг клон на науката от този, за който е било предназначето. Настоящото изследване е именно такова. Положителното при него е, че е ново и следва най-добрите практики. Изследването потвърждава нещо, което се знае отдавна – кофеинът е много подходяща хранителна добавка преди тренировка, която в същото време е любима напитка на огромна част от човечеството. По-интересното е, че елитните атлети показват повишаване на субективните положителни представи за действието на добавката.

Какво можем на научим от това?

Най-вероятното обяснение е, че елитните спортисти са научени по-добре да се вслушват в сигналите на тялото си, докато при любителите това не е така. Такова познаване на сигналите на тялото се постига с тренировки, медитативни практики и опит. Освен това спортистите са свикнали на усещането на напрежение и жизненост, свързнани с високото натоварване от спорта. Това означава, че тренировките с голяма интензивност (изразяваща се в близки до максималните тежести, спринтове или скокове на дълго разстояние) могат да помогнат и на любителите-атлети да познават по-добре телата си и как те отговарят на натоварване.

close
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА SYNERGISTICMAN.COM

Не изпускай нито една статия!

Ще получавате само седмичен вестник. Никакъв спам 🙂