Генетика или практика? Природа или среда? Метаанализ дава отговор на въпроса

Широко разпространено е мнението, че представянето и успехите в области като музика, спорт и игри е въпрос на достатъчни тренировки и практика, т.е. на съзнателно включване в структурирани дейности, създадени специално за подобряване на представянето в дадена област. Разгледаният метаанализ събира наличната научна информация по темата и дава отговор доколкото тренировките и съзнателната практика могат да обяснят различията в представянето различни области на живота.

Теакринът ли е новият кофеин?

Пълната версия на статията на английски език, включваща преглед на наличната литература, подробно описание на изследването и неговите резултати, както и интерпретациите на автора, можете да прочетете, след като се абонирате за MASS Research Review – нещо, което препоръчвам горещо на всеки, интересуващ се от силовите спортове и науката около тях. Автор: Ерик Трекслер Превод: Владимир Новков Кофеинът е много популярна хранителна добавка, както в сферата на спорта, така и като общ стимулант. Кофеинът обаче не е единственият пуринов алкалоид, блокер на аденозина. Теакринът е подобен по структура и може да има сходни приложения. Разгледаното изследване разглежда дали теакринът и кофеинът наистина имат сходни ефекти върху представянето. Ерик Трекслер Разгледано изследване: The Effects of a Caffeine-Like Supplement, Teacrine®, on Muscular Strength, Endurance and Power Performance in Resistance-Trained Men. Cesareo et al. (2019) Ключови точки: Теакринът е структурно подобен на кофеина и има сходни свойства. Настоящото изследване разглежда ефектите върху силата, мощта,…