Изграждане на тренировъчен режим

Изграждането на тренировъчен режим е относително кратък процес, който изисква персонализиран подход и анализ на индивидуалните потребности и цели. Не всеки спортен режим е подходящ за всеки човек предвид неговите индивидуални особености.

Ето какво взимаме предвид когато Ви изготвяме заедно Вашата програма:

 • Демографски профил;
 • Клинично здраве и физиологични специфики;
 • Ясно дефинирани лични цели;
 • Стил на живот и навици;
 • Възможност за тренировки у дома и/или в зала, индивидуално и/или групово;
 • Лични предпочитания за спортна активност;
 • Предишен опит за спазване на хранителен и/или тренировъчен режим;
 • Необходимостта от супервизия и консултиране в процеса на самостоятелна работа;
 • Личните проблеми и съпротиви за промяна в навиците;
 • Личните причини за нуждата от промяна;
 • Личните страхове в процеса на промяна;
 • Трудните емоции и мрачните мисли, касаещи промяната.
 • Отношението към себе си и тялото;
 • Наличието или отсъствието на социална подкрепа;
 • Обективните възможности за промяна;

Съществуват достатъчно много предпоставки извън нас, за да не успяваме да постигаме спортните си и хранителни цели. Личният психолог е партньор, който подпомага движещия се човек в процеса на личностна трансформация. Личният треньор помага да се фокусирате върху нещата, които можете да променяте и контролирате.

Комбинирайки двата подхода, се старая да създавам трайни предпоставки да поддържате един здравословен и активен начин на живот. Хората усещат,  че имат повече контрол над поведението и решенията си, които в миналото са пречели и са водели до нарушаване на качеството им на живот. Клиентите ми избират начина, по който искат да се движат и осъзнават положителните промени в живота и здравето си. Научават се да изпитват удоволствие от тренировките си дори когато са уморени и намират в спорта начин за намаляване на стрес и напрежение.

Изготвянето на тренировъчен режим включва не само определен тип спортна програма, а и личностните особености на човека, който ще я изпълнява. Всяка спортна дейност може да се превърне в режим на живот, в рутина и в начин, по който се грижим за себе си. Неподходящата комбинация обаче се превръща в тежест и психично бреме, което води до отказ и трайно разочарование от тренировките. 

Тренировъчната нагласа предопределя в огромна степен крайния резултат – отказ или дисциплина. Изготвеният спортен режим се съгласува с целите, потребностите и личностните специфики на спортуващия, за да може след това да бъде изпълняван напълно самостоятелно. Той се променя заедно с Вас, Вашият прогрес и личните Ви цели. А моята цел е да ви помогна да заобичате движението.

Можете да ми пишете какви цели сте си поставили ето тук.