Разкриване на връзката между саморазговора, емоционалната интелигентност и стреса при бегачите

Проучване с участието на 1071 бегачи, проведено от Borrajo, E., Calvete, E., & Urquijo, I. (2024), разкрива феномена на негативния саморазговор при спортисти, по-специално бегачи, като представя ролята на емоционалната интелигентност и възприетия стрес като потенциални обяснителни фактори. Изследователите установяват, че по-високият възприеман стрес действително корелира с повишената вероятност за негативно саморазправяне. Въпреки това те откриват, че по-високата емоционална интелигентност служи като защитен слой, който смекчава негативните мисли. Проучването предполага, че психологическото обучение, насочено към управление на стреса и емоциите, трябва да бъде неразделна част от режима на спортистите и може да повлияе дълбоко на представянето и цялостното преживяване.