Парадоксът на перфекционизма

Какво е перфекционизмът в спортната психология? Перфекционизмът е една от най-широко изследваните личностни характеристики в спорта и спортната психология. Перфекционизмът е личностен стил, характеризиращ се с поставянето на изключително високи стандарти на изпълнение, стремеж към безупречност и тенденция да бъдете прекалено критични при оценката на нечие представяне (Flett & Hewitt, 2005). Разграничаването между стремеж към перфекционизма и проблемен перфекционизъм се счита за особено критично по отношение на определянето дали перфекционизмът има положителни или отрицателни ефекти върху индивида (Sellars, Evans, & Thomas, 2016). Изследователите също така разграничават няколко вида перфекционизъм: ориентирания към себе си перфекционизъм (степента, до която индивидът поставя изключително високи лични стандарти и се самооценява стриктно спрямо тези стандарти); социално предписания перфекционизъм (степента, до която човек възприема, че значимите други държат на изключително високи стандарти и основават своето одобрение на спазването на тези стандарти); ориентирания към другите перфекционизъм (степента, в която човек държи другите да спазват изключително високи стандарти)…