Венцислав Томов, адвокат, София

Владимир Новков предоставя интелигентно и задълбочено спортно консултиране, съобразено както със спецификите на конкретното тяло, така и с особеностите на съответния психо-профил. Резултатът: без драматичен и демотивиращ стрес в началните фази на тренировъчната програма, постигане на редовни и пълноценни спортни занимания, добра физическа форма и високо ниво на усещане за общо удовлетворение.