Психологически консултации

Усещането за загуба на контрол, демотивацията и липсата на енергия и желание за движение са сред най-честите причини, водещи до отказ от спортни занимания. Независимо дали човек се стреми към спортни постижения или към подобряване на качеството си на живот, индивидуалното психологическо консултиране е инструмент за ефективност.

Анализът на вътрешните и външните причини, водещи до наблюдаваните резултати, позволява да се проследи как се чувства човек по време на тренировките си, какво мисли за режима си и какво му пречи да постига целите си.

За разлика от тренировъчните консултации, при психологическите консултации фокусът е върху емоционалното състояние, мислите и поведението. Изследва се какво кара човек да се стресира и какво го възстановява в условия на тренировка. Анализираме от какво се плаши и какво го вдъхновява. Страховете ни са скрити саботьори, които отнемат от менталния ни капацитет да бъдем ефективни в тренировките си и ни лишават от възможността да изпитваме удоволствие от спортните занимания.

Преди да преминем през процес на личностна трансформация, е необходимо да открием смисъла на тренировъчния режим за себе си. Наличието на адекватна психологическа подкрепа е една от причините за успеха на повечето професионални спортисти. И в това няма някаква мистична тайна – просто хората приемат спокойно себе си в цялост. Познават своите силни и слаби страни, живеят хармонично с представата за себе си и се приемат такива, каквито са. А нещата, които искат да променят, се превръщат в дълбок смисъл и мотив за цялостна лична промяна. 

Пред какви психологически трудности сте изправени днес? Пишете ми!