Програма за личностна трансформация

Изграждането на здравословни навици е процес. На всеки етап се сблъскваме с различен тип трудности. За да успеем, е нужно да наблюдаваме себе си и да виждаме осезаемо как се променяме и дали постигаме целта си. Какво ни пречи и спира? Какво можем да променим? Не винаги отговорите на тези въпроси са очевидни. За да видим възможности пред себе си е нужно да променим преди всичко отношението към себе си.

Програмата за личностна трансформация продължава 9 седмици, през които се изграждат онези ключови умения, които са най-необходими за устойчиво движение и здравословен живот. 

Психологическият фокус на програмата позволява да се отработят 9-те ключови умения, които ни помагат да съблюдаваме хранителния и спортния си режим дългосрочно. 

  • Самомотивиране и откриване на личен смисъл;
  • Справяне с усещането за загуба на контрол;
  • Справяне с трудни емоции и разочарования; 
  • Справяне с мрачни мисли и страхове;
  • Справяне със самосаботиране и ниска самооценка;
  • Справяне с отлагане и загуба на енергия;
  • Справяне с нереалистични очаквания;
  • Справяне с перфекционизъм и самокритичност;
  • Приемане на себе си на телесно, емоционално и ментално ниво.

В края на програмата за личностна трансформация клиентите познават по-добре себе си, приемат по-добре силните и слабите си страни и управляват по-добре поведението си. Промяната в нагласите към тренировъчния и хранителния режим водят до по-голямо доверие в себе си и мотивацията за промяна се превръща в дисциплина.

В рамките на 9-те седмици и след тях е възможна допълнителна подкрепа под формата на психологически и тренировъчни консултации. Консултациите се персонализират спрямо клиента и могат да бъдат провеждани в предпочитана от клиента локация. Срещите са инструмент за намаляване на напрежението, умората, загубата на смисъл и спад на мотивацията. Дори при добро желание за дисциплина, животът поднася изненади, които ни отклоняват от целта.

Консултациите са подходящи и при адаптиране към промените в актуалното физическо и психическо състояние на човек във връзка със заболяване или емоционална травма. Ако тепърва стартирате спортните си занимания, можете да получите помощ и за структуриране на подходящ тренировъчен режим (линк към услуга 4). 

Личностната трансформация е маратон, а не спринт.

Променете начина, по който мислите за себе си, за да успеете. 

Пишете ми с какви трудности се сблъсквате днес.