Тренировъчни консултации

Всеки спортуващ човек знае, че е нормално понякога да губи фокус или яснота накъде отива програмата му. Дори най-опитните спортисти често имат нужда от помощ, за да предефинират целите си или да адаптират режима си към новите си лични цели. За да не получаваме резултатите, към които се стремим, може би не правим каквото е необходимо. 

Тренировъчните консултации са еднократни сесии, най-често онлайн, в които помагам на активно спортуващите да адаптират режима си във връзка с някаква настъпила промяна изменение в първоначалната им цел. Прекъсването на спортната активност може да се дължи на различни причини, но най-често се преживява като загуба на важна част от себе си. Ако причините са по-скоро от психологическо естество, то и подходът е друг. Когато системно прекъсвате тренировъчния си режим, е необходим по-систематизиран подход какъвто е програмата за личностната трансформация

Тренировъчните консултации са начин да намирате бързо и адекватно решение на своите въпроси за програмата, по която работите, без да прекъсвате трайно тренировъчния си режим. Тук разчитаме на личния Ви опит и познания за самостоятелна работа и консултациите се фокусират върху това тренирате.

Подобряването и оптимизирането на тренировъчния режим са неизменна част от спортното развитие и е хубаво това да се случва стратегически, целесъобразно и планирано. А за да виждаме очакваните резултати реализирани, са нужни умения и знание за трансформиране на навици, техники и инструменти. 

Тренирайте прогресивно и се развивайте активно!

Пишете ми към какво се стремите, за да подобрим заедно настоящия Ви тренировъчен режим или да изградим изцяло нов.