Как да сме оптимално физически активни на работното място?

Photo of a team coming downstairs

Разгледано изследване: Giurgiu, M., Koch, E. D., Plotnikoff, R. C., Ebner-Priemer, U. W., & Reichert, M. (2019). Breaking Up Sedentary Behavior Optimally to Enhance Mood. Medicine and science in sports and exercise.

Продължителното застояване на работното място е едно от най-вредните неща за здравето. Редовното прекъсване на седенето в офиса може да помогне за подобряването на общото физическо състояние на хората. Съществуват ли обаче оптимален начин за физическа активност в офиса? Едно изследване от 2019 г. се опитва да даде отговор на този въпрос.

Ключови точки

  1. Авторите проследяват 92-ма университетски служители в рамките на 5 дни. Наблюдават физическото им поведение (физическа активност и заседяване) чрез акселерометри, като в същото време оценяват настроението им 10 пъти на ден чрез апликация на телефона. Засегнатите променливи са честота на почивките от работа, продължителност, интензивност (метаболитен еквивалент) и контекст (у дома или на работа)
  2. Резултатите показват, че интензивността на активните почивки води до повишена емоционална валентност (настроение), енергичност и спокойствие. Честотата на активните почивки също води до повишаване на настроението и енергичността. Продължителността на почивките обаче не е пряко свързана с подобряване на показателите.

Какво означава това и как да го приложим в офиса?

Резултатите от изследването насочват към ползите от чести и интензивни активни почивки в офиса. Фактът, че продължителността на почивките не води до статистически значими резултати означава, че е по-важно почивката да е кратка, но интензивна. Един пример за такава активна почивка, е една лека кръгова тренировка в офиса, подобна или идентична на известната преди време 7-минутна тренировка. За хора, които са с по-ниска аеробна кондиция и бързото ходене може да бъде достатъчно, още повече че изследвания показват, че бързото ходене е свързвано и с повишена креативност (виж тук). Еквивалентът за интензивност, които изследователите по-горе използват, е над 1.5 метаболитни единици, което се равнява на бавно ходене, ако сте в офиса или на лека домакинска работа, ако сте у дома. Наличието на по-сериозна физическа активност като 7-минутната тренировка или друга кръгова такава може да има по-положителен дългосрочен ефект, но истината е, че в някои работни аспекти тя не е приложима. Ставането за една бърза разходка на всеки 30-40 мин обаче би трябвало да е постижимо за всеки.

close
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА SYNERGISTICMAN.COM

Не изпускай нито една статия!

Ще получавате само седмичен вестник. Никакъв спам 🙂