Какви са психологическите характеристики на практикуващите CrossFit?

Психологически характеристики на практикуващите CrossFit

Разгледано изследване: Dominski, F.H., Serafim, T.T., Siqueira, T.C. et al. Psychological variables of CrossFit participants: a systematic review. Sport Sci Health (2020). https://doi.org/10.1007/s11332-020-00685-9

CrossFit е една от най-новите модалности в силовите и аеробните тренировки, за която се е изписало много. Много малко обаче се знае за психлогическите характеристики на хората, които се занимават с CrossFit. За спортните психолози това е важно, защото Познаването на психологическите характеристиките на участниците в даден спорт може да помогне както и на опитните практикуващи, така и на хората, които тепърва искат да се занимават с него. Това е може би първото систематично изследване, което се занимава конкретно с CrossFit, а резултатите от него могат да се приложат и към други спортове, привличащи хора с подобни психологически характеристики.

Каква е целта на изследването?

Целта на проучването е да направи преглед на съществуващата литература относно психологическите характеристики на участниците в CrossFit, с оглед разграничаване на краткосрочните и дългосрочните ефекти.

Включени изследвания

След преглед на литературата и изключване на изследвания на базата на зададени от авторите параметри, общо 34 изследвания са включени в крайния анализ.

Критерии за включване на изследванията в систематичния анализ

Резултати и изводи

В проучванията участниците в CrossFit демонстрират високо ниво на възприемане на усилията, вътрешна мотивация и изказват причини за осъществяване на дейността като удоволствие, предизвикателство и принадлежност. CrossFit съдържа в себе си характеристики, свързани с обучението и състезанието, които изглежда задоволяват основните психологически нужди на участниците – свързаност, автономност и компетентност.

man and woman holding battle ropes
Photo by Leon Martinez on Pexels.com

Резултатите от проучванията могат да бъдат породят няколко практически извода. За да се увеличи участието и продължаващото практикуване на CrossFit, трябва да се наблегне на въпросните характеристики, присъстващи в практиката на модалността, като предизвикателството, което самите упражнения налагат на участника, високата интензивност и по този начин намаленото време прекарано в изпълнение на физически упражнения, принадлежност към CrossFit-културата и насърчаване на чувството за общност, както и записване на лични рекорди в упражненията и тренировките, които стимулират конкурентоспособността.

close
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА SYNERGISTICMAN.COM

Не изпускай нито една статия!

Ще получавате само седмичен вестник. Никакъв спам 🙂