Аеробно физическо натоварване за по-дълги теломери. Какво казва науката?

Разгледано изследване: Adilson Marques, Élvio Rubio Gouveira, Miguel Peralta, João Martins, Joed Venturini, Duarte Henriques-Neto & Hugo Sarmento (2020): Cardiorespiratory fitness and telomere length: a systematic review, Journal of Sports Sciences, DOI: 10.1080/02640414.2020.1754739

Какво са теломерите?

Теломерите са окончанията на хромозомите и служат като накрайниците на връзките за обукви, които държат геномът стабилен. Теломерите са ключови в поддържането на здравето на човек, тъй като дължината им се свързва с много хронични заболявания като сърдечносъдови проблеми, диабет, както и с психологически измения. Човешките клетки се делят постоянно и при всяко делене теломерите се скъсяват. Следователно, със възрастта теломерите се скъсяват по естествен път. Знае се, че заседяването води до по-бързо скъсяване на теломерите. От друга страна, редовната физическа дейност води до по-добро антиоксидантна активност на организма, по-добър баланс на възпалителните процеси, както и до по-добро сърдечносъдово здраве. Целта на настоящото изследване е да разгледа именно връзката между здравето на сърдечносъдовата система и дължината на теломерите

Илюстрация на теломерите в хромозомите

Методи

За да бъде включено едно изследване в проучването, то е трябвало да включва изследване между дължината на теломерите и сърдечносъдовото здраве, да бъде крос-секционно и да има резултати, включващи дължина на теломерите, връзка между сърдечносъдово здраве и дължина на теломерите, изследваните лица да са били млади, на средна възраст и стари, за да се обхване възможно най-голяма популация. Изследванията също така е трябвало да бъдат написани на английски, португалски или испански.

В крайна сметка, проучването включва 20 изследвания, които изпълняват всички изисквания. Изследваните лица са 9705 души, от които повечето са или от САЩ или от Европа. Най-често дължината на теломерите е изследвана по метода на полимеразната верижна реакция, а здравето на сърдечносъдовата система – чрез VO2 max.

Резултати

16 от изследванията (или 80%) намират, че има статистически значима връзка между сърдечносъдовото здраве и дължината на теломерите. По-високият VO2max е свързан с повишаване на дължината на теломерите. Забелязва се, че дължината на теломерите е свързана с редовни, умерено до тежки аеробни упражнения при по-възрастните лица, но не и при по-младите.

Дължината на теломерите е свързана с редовни, умерено до тежки аеробни упражнения при по-възрастните лица, но не и при по-младите лица.

Интерпретация

На пръв поглед нещата са доста ясни. Въпреки че дължината на теломерите не е единственото нещо, което определя как остаряваме, тя все пак има своята сериозна роля. Виждаме, че по-доброто здраве на сърдечносъдовата система води до по-дълги теломери. Трябва да отбележим обаче, че връзката се наблюдава основно при хора на зряла възраст и по-стари изследвани лица. От което можем да направим заключение, че редовната аеробна дейност става много по-важна след средната възраст при хората. Трябва да направим уточнение, че рязкото, високоинтензивно аеробно натоварване може всъщност да скъси теломерите, поради повишаване на окисляването на организма, затова е най-добре да се започне бавно и постепенно да се трупа тренировъчен обем.

close
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА SYNERGISTICMAN.COM

Не изпускай нито една статия!

Ще получавате само седмичен вестник. Никакъв спам 🙂