Пътят преди целта. Физическата активност и „Спортния Аз“ през погледа на психологическите перспективи

photo of man jogging on paved pathway

В романа си „Пътят на кралете“ Брандън Сандерсън използва една фраза, която въплъщава идеята, че процесът на постигане на целта е по-важен от самата нея – „пътят преди целта“. Когато става въпрос за физическа активност, тази фраза е особено актуална, тъй като ни насърчава да се съсредоточим върху преживяванията и личностното израстване, които придобиваме по пътя на подготовката и всекидневната физическа активност, а не просто да се стремим към постигането на определен резултат, след който да не знаем какво да правим.

Големият проблем при повечето хора обаче не е незнанието за ползите от физическата активност. Проблемът идва от това, че те не се възприемат като движещи се хора, а по-скоро другите част от идентичността им взимат превес. Когато имаме предвид, че повечето от нас не са елитни спортисти, това изглежда нормално. Когато обаче се вгледаме във факта, че повечето хора не спортуват, излиза на преден план идеята, че наличието и изграждането на конструкция на Аз-а, която можем да наречем „Спортен Аз“, е от голямо значение за по-доброто здраве и щастие на обикновения човек.

Преди да продължим, е важно да определим какво точно е „Спортен Аз“.

Терминът „Спортен Аз“ е част от по-широкия контекст на човешката психология и има определени прилики с Идеалния Аз на Карл Роджърс. „Спортен Аз“ се отнася до начина, по който човек възприема своите спортни способности, мотивация и цели в областта на физическата активност. Този уникален аспект на Аз-концепцията обхваща чувството на идентичност като спортист или движещ се човек, ценностите, които имаме в контекста на физическата активност, и стремежите, които се стремим да постигнем. Ако осъзнаваме и развиваме своя „Спортен Аз“, можем да разберем по-добре мотивацията си, силните си страни и областите, в които трябва да се развиваме по пътя към фитнеса. Това, в крайна сметка, води до по-пълноценно и приятно занимание с физическа активност.

Схематична репрезентация на психическия конструкт на „Спортния Аз“. Всички права запазени.

„Спортният Аз“ може да бъде обусловен от обективни или субективни аспекти. В статията днес ще си говорим повече за субективните, но е важно да знаем, че генетичните и епигенетичните фактори играят своята роля. Може човек да има много добри предпоставки за да се движи, но средата му в ранна детска възраст да не му е позволявала да го прави, което съответно да е довело до неформиране или изкривено формиране на неговия или нейния „Спортен Аз“.

Силата на пътя: Психологическите перспективи и „Спортния Аз“

Спортният Аз и връзката му с мотивацията

Спортният ни Аз може да бъде концептуализиран като аспект на нашата идентичност, който ни подтиква да се стремим към и да постигаме компетентност в спортните дейности, като използваме вътрешната си мотивация. Факт е, че някои хора са по-склонни да бъдат вътрешно мотивирани от други, но не е вярно твърдението, че ако човек е със силен външен локус на контрол, той или тя не могат да изградят и интегрират своя „Спортен Аз“. Много вероятно е обаче този процес да включва преминаване към повече вътрешен локус на контрол.

Намирането на правилната мотивация ни помага да задоволяваме потребностите си от автономност, компетентност и свързаност във физическите дейности и да изградим устойчива и приятна рутина, която подпомага физическото и психическото ни благополучие. „Пътят преди целта“ означава да приоритизиране процеса на развиване на вътрешната ни мотивация пред преследването на външни награди или признание. По този начин можем да създадем по-значима и трайна връзка с физическата активност, което ще доведе до по-пълноценно преживяване, насърчаващо дългосрочното благополучие.

Теория за целите на постиженията: Ориентацията към целите и Спортния Аз


Концепцията за спортния Аз може да бъде свързана и с целевата ориентация на индивида в спортен контекст, като оказва влияние върху неговите мотивации, цели и поведение в спорта. Като разбираме уникалната си целева ориентация, можем по-добре да приспособим фитнес пътуването си към нашите лични ценности и стремежи, което в крайна сметка спомага за по-удовлетворяващо и пълноценно преживяване. Фокусирането върху пътя и процеса ни позволява да развием по-дълбоко разбиране на мотивацията ни и как това подхода ни към физическата активност. Ако съгласуваме спортните си занимания с присъщите ни ценности, можем да създадем по-автентично и удовлетворяващо движение, което насърчава личното развитие, благополучието и чувството за цел.

Връзката между Спортния Аз и Flow

Като се занимаваме с дейности, които постигат баланс между предизвикателство и умения, можем да изпитаме състояние на пълно потапяне и удоволствие, известно като flow. Тази концепция допълва нашия Спортен Аз, като ни насърчава непрекъснато да усъвършенстваме спортните си умения и да разширяваме границите си, което води до личностно израстване и по-дълбока връзка със Спортния Аз и съответно до по-добра интернализация. Колкото повече време успяваме да прекараме в състояние на flow, толкова повече ще изграждане и потвърждаваме вътрешния ни Спортен Аз и ще се възприемаме като движещ се човек.

Теория за социалната идентичност: Изграждане на взаимоотношения чрез споделена дейност

Нашият Спортен Аз може да се възползва и от развитието на положителни социални идентичности чрез участие във физически дейности с други хора. Участвайки в отборни спортове или групови тренировки, можем да развием чувството за другарство, което осигурява мотивация и подкрепа, като същевременно допринася за цялостната ни самооценка. „Пътят преди целта“ означава да признаем важността на изграждането на силни взаимоотношения в рамките на нашето движение, осъзнавайки, че не сме сами в нашите занимания и че връзките ни с другите могат да ги обогатят. Когато се ангажираме с други хора, можем да се учим от техния опит, да споделяме собствените си прозрения и колективно да растем и да се развиваме. Това усещане за общност и споделена цел може допълнително да засили ангажимента ни към Спортния Аз, да насърчи устойчивостта и мотивацията пред лицето на предизвикателствата.

Теория за поставяне на цели: Празнувайте важните моменти и се учете от неуспехите

Поставянето на реалистични и постижими цели е съществен компонент от изграждането и поддържането на Спортния Аз, а разбирането на важността на отбелязването на важните моменти и ученето от неуспехите е от решаващо значение. Нашият Спортен Аз може да се възползва от възприемането на принципите за поставяне на цели, тъй като това може да повиши мотивацията, да засили самочувствието и да ни помогне да поддържаме фокуса върху фитнес целите си. „Пътят преди целта“ означава да развием по-гъвкав и приемащ подход към целите си, признавайки, че растежът и ученето се случват дори когато срещаме препятствия или неуспехи. Тази перспектива ни позволява да оценим напредъка, който постигаме по пътя, като същевременно оставаме отворени за уроците и възможностите за растеж, които неуспехите могат да ни предоставят.

В заключение ще споделя още една фраза от „Пътя на кралете“, „силата преди слабостта“. Винаги съм смятал, че един човек винаги ще се чувства по-добре, когато се осъзнава като силен, като здрав и активен. Разбира се, в психологията работим с личности, а не със средни и това може да не е изцяло вярно, но концепцията за „Спортния Аз“ включва човек да бъде овластен и да се чувства компетентен, силен и активен. А оттам – да се чувства и по-щастлив.

В следващи статии ще развия още за това как да култивираме и интегрираме своя собствен Спортен Аз, но междувременно можете да разгледате и другите статии в блога.

СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА SYNERGISTICMAN.COM

Не изпускай нито една статия!

Ще получавате само седмичен вестник. Никакъв спам 🙂