Тренировките на ума са също толкова важни, колкото и тренировките на тялото…

…А на всичкото отгоре и ги допълват

На нивото на елитния спорт сме свикнали, че резултатите много често се решават не на физическия терен, а в главите на състезателите. Модерният спорт е устроен по този начин. С навлизането на статистическите анализи в различните игри, те стават все по-решени, а това често означава, че психологическите различия между състезателите ще играят все по-голяма роля. Вижте например тази графика, показваща 200-те успешни позиции за стрелба в НБА от началото на 20-ти век и днес.

Източник: Kirk Goldsberry

Играта все повече се измества от полето на чисто физическото към полето на психологическото. И изследванията показват, че менталната тренировка е много допринасяща към физическите аспекти на тренировките. Именно едно такова изследване ще разгледам в настоящата статия. 

Ефектът от ментална подготовка върху мускулната сила, хормонални и физиологични промени при кикбоксьори.

Целта на изследването е да се изследват ефектите от умственото обучение върху генерирането на мускулна сила, хормоналните промени и физиологичните адаптации при кикбоксьори с опит. 

Петдесет и трима кикбоксьори (възраст 24,2 ± 4,4 години, 1,75 ± 0,08 м и 70,4 ± 10,2 кг), са разпределени на случаен принцип в група за физическа подготовка (N. = 20), група за физическа и психическа подготовка (N. = 18) или в контролна група (N. = 15). Използвани са следните тестове за физическа подготовка: скок от място, хвърляне на медицинска топка, лежанка и полуклек; хормони: кръвна проба на кортизол в покой, концентрация на плазмен тестостерон и съотношение T / C; и физиологични променливи: сърдечна честота в покой и кръвно налягане. Всички те са оценени преди началото на тренировката (изходно ниво) и на 6 и 12 седмица от съответното обучение.

Тъй като сме в сайт за спортна психология, най-интересното е в какво се е състояла менталната тренировка, извършвана след всяка физическа такава. Най-общо казано, психическата тренировка е била разделена на две част.

От една страна имаме класическото самомотивиране. Спортистите идентифицират и пишат отрицателни мисли възникнали преди, по време и след тренировъчните сесии; и след това ги променят в положителни и мотивационни твърдения. В съответствие с теорията за самоопределяне 22-та участници сами избират самомотивиращите ги изрази, за да се запази чувството им за автономия.

Втората част на менталната тренировка включва визуализация. Това означава буквално представяне на движението, което трябва да бъде извършено, заедно с контракциите в мускулите. Менталната тренировка протича в главата на спортиста почти по същия начин, по който и реалната. Не говорим за просто представяне, че извършваме даденото упражнение, а за подход при който се опитваме да визуализираме въпросното по възможно най-ярък начин, при това с включване на реалните мускули, който биха били необходими при хвърлянето на медицинската топка, например.

Резултатите от изследването не са изненадващи. След 12-те седмици на тренировка, всички показатели са били по-добри при групата с допълнителна ментална подготовка, в сравнение с тази, при която последната е отсъствала.

Резултатите са впечатляващи, но нека все пак е ясно, че говорим за едно изследване. Въпреки това литературата като цяло е категорична, че менталната подготовка помага по сериозен начин на физическата такава. 

В заключение

Бих препоръчал на всеки активен спортист, на което и да е ниво, да се поинтересува от психологически подходи, които могат да му/ѝ бъдат полезни в спорта. Спортната психология не е само приказки за мотивация и самоувереност, въпреки че и те са много важни за поддръжката на спортната активност. Последните изследвания в областта ни показват, че навлизаме във време, в което дори и менталните аспекти на спорта могат да бъдат манипулирани и оптимизирани. Не мисля, че сме стигнали до психологическия елемент на Moneyball, но в близките години може и да сме все по-близо до него. 

Използвана литература

  1. Slimani, M., Taylor, L., Baker, J. S., Elleuch, A., Ayedi, F. M., Chamari, K., & Chéour, F. (2017). Effects of mental training on muscular force, hormonal and physiological changes in kickboxers. J Sports Med Phys Fitness, 57(7-8), 1069-107.

close
СЕДМИЧЕН ВЕСТНИК НА SYNERGISTICMAN.COM

Не изпускай нито една статия!

Ще получавате само седмичен вестник. Никакъв спам 🙂